102 verplichte conformiteitsattesten afgeleverd, nog 235 te gaan voor deadline eind 2025

Gepubliceerd op  woensdag 5 juni 2024 om 11.07 uur

Sinds de eerste aankondiging van het verplicht conformiteitsattest in 2022 leverde het gemeentebestuur in totaal 102 attesten af. 30 dossiers worden nog behandeld. Van al deze aanvragen hebben er 72 betrekking op huurwoningen van vóór 1931. Deze 307 woningen moeten als eerste in orde zijn met de verplichting, uiterlijk op 31 december 2025. Voor deze categorie moeten we dus nog 235 aanvragen ontvangen. Verhuur jij je woning en vroeg je nog geen conformiteitsattest aan? Doe het dan nu via www.gemeentemol.be/conformiteitsattest.

Het gemeentebestuur blijft het belang van tijdig indienen benadrukken. We versturen daarom begin 2025 een laatste brief om eigenaars te informeren. Ook eigenaars van recentere woningen kunnen al een conformiteitsattest aanvragen. We voeren de verplichting trapsgewijs in op basis van de ouderdom van de woning, maar je hoeft absoluut niet te wachten tot het jouw beurt is.

143 aanvragen op anderhalf jaar tijd

In totaal ontving het gemeentebestuur 143 aanvragen. 102 resulteerden in een afgeleverd attest. 30 dossiers worden nog behandeld, 6 werden er geannuleerd nog voor een controle plaatsvond, en 5 aanvragen werden geweigerd. Specifiek voor de woningen met bouwjaar vóór 1931 gaat het om 72 aanvragen, waarvan er 45 attesten werden afgeleverd en 27 nog in behandeling zijn.

Kostprijs aangepast

De Vlaamse wetgeving rond het conformiteitsattest werd recent aangepast. Hierdoor kunnen we niet langer een vaste prijs aanrekenen per attest, maar moeten we kosten aanrekenen per onderzoek dat eraan voorafgaat. Sinds 1 juni betaal je 90 euro voor de eerste standaardcontrole, 60 euro voor een eventuele hercontrole binnen de 3 maanden, en 90 euro voor extra controles indien nodig. Tot 1 juni kostte een conformiteitsattest standaard 90 euro. Deze aanpassing werd goedgekeurd op de gemeenteraadszitting van maandag 27 mei.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur