Naar inhoud
Gemeente Mol

Natuurrampen en hun erkenning

De laatste jaren worden we steeds meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer. Een uitzonderlijk natuurverschijnsel kan erkend worden als natuurramp. Indien dit het geval is kan je een persoonlijk dossier indienen bij het rampenfonds. Deze erkenning gebeurd door de hogere overheid.

Het is moeilijk te begrijpen wat men verstaat onder een 'zeer uitzonderlijke' gebeurtenis wanneer er geen standaardmeter bestaat die de mogelijkheid biedt een onderscheid te maken tussen 'normaal' en 'zeer uitzonderlijk'. Indien je van mening bent dat je schade hebt opgelopen door zeer uitzonderlijke weersomstandigheden kan je best contact opnemen met het gemeentebestuur.

Er worden meerdere erkenningscriteria na elkaar toegepast. Onder wetenschappelijke criteria vallen de verschillende natuurverschijnselen (overvloedige neerslag, stormen, overstromingen, ….). Deze criteria worden bekeken door het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Daarnaast bestaat er het financiële criteria. Voor erkenning moet de rechtstreekse schade veroorzaakt aan de private goederen hoger zijn dan 1 250 000 euro en een gemiddeld bedrag per gezinsdossiers hoger zijn dan 5 000 euro.

Het is dan ook belangrijk dat wanneer je schade hebt opgelopen door een natuurverschijnsel dit te melden aan het gemeentebestuur (tel: 014 33 08 51 – fax: 014 33 08 55 – rampenambtenaar@gemeentemol.be). Je moet in afwachting van de erkenning door de hogere overheid:

  • foto's van de schade nemen
  • de schade aan je  eigen verzekering door geven
  • alle facturen bij houden

Wanneer onze gemeente erkend wordt als rampgebied kan je een dossier indienen voor terugtrekking van de schade via het rampenfonds. Deze financiële tegemoetkoming is telkens maar een percentage, afhankelijk van de categorie waarin je valt, van het totaal schadebedrag.