Nachtwinkels

Om de overlast door nachtwinkels tegen te gaan, heeft het gemeentebestuur een dubbele vergunningsplicht, aangevuld met een openingstaks van 6.000 euro en een jaarlijkse uitbatingsbelasting van 1.500 euro.

De reglementering voorziet voor nachtwinkels een dubbele vergunningsplicht:

  • Vestigingsvergunning
  • Uitbatingsvergunning