Naar inhoud
Gemeente Mol

15. Na afloop van je evenement

Opruimen

Binnen de 24 uren na het einde van het evenement, moet de organisator alle afval opruimen, zowel op het evenemententerrein en in de omgeving ervan. Sorteer het afval zo goed mogelijk en laat het niet achter aan of steek dit niet in openbare vuilnisbakken.

Als het terrein niet tijdig is opgeruimd en de reclame en bewegwijzering is niet weggehaald, dan kan de gemeente daarvoor opdracht geven. De kosten voor de opruiming en verwijdering, verhoogd met de administratieve kosten, zijn voor de organisator.

Publiciteit en wegwijzers verwijderen

Binnen de week die volgt op het einde van het evenement moet je alle publiciteit verwijderen en alle reclameborden en wegwijzers langs de openbare weg.

Signalisatie

Na het evenement moet je tijdelijke verkeerssignalisatie verzamelen op de afgesproken plaats.

Controle op schade

Controleer of er ergens schade is aangericht, zowel op het evenemententerrein als in de buurt ervan. Bij schade kan het goedkoper zijn dat zelf te herstellen of de kosten van de herstelling zelf te betalen. In bepaalde gevallen zal je de verzekering moeten aanspreken.

Materiaal terugbrengen

Als je materiaal hebt geleend, vergeet dan niet dat dit op tijd terug te brengen. Verzamel het materiaal van de uitleendienst op de afgesproken plaats of breng het materiaal zelf terug naar de uitleendienst, afhankelijk van de afspraak die is gemaakt. Zorg ervoor dat er iemand aanwezig is wanneer het materiaal wordt opgehaald.

Financieel

Berg de inkomsten uit het evenement op een veilige plaats weg. Vereffen je rekeningen vóór de uiterste betaaldatum.

Evaluatie

Evalueer na afloop uitgebreid het verloop van het evenement. Schenk daarbij aandacht aan eventuele opmerkingen en klachten die zijn binnengekomen zodat je dezelfde fouten kan vermijden bij een volgende editie.

Evalueer alle fasen: de voorbereiding, de dag zelf en de opruiming. Bespreek mogelijke problemen, tekortkomingen en bemerkingen met de personen die de problemen hebben gesignaleerd of gemeentelijke bevoegde dienst.

Ook de veiligheidsdiensten zullen jouw evenement evalueren. Het is mogelijk dat je door die diensten ook wordt uitgenodigd voor een evaluatievergadering. Wanneer daar zou vastgesteld worden dat je bepaalde afspraken uit het veiligheidsplan niet hebt nageleefd kan het gemeentebestuur maatregelen nemen bij een volgende editie.

Sabam

Bezorg Sabam een lijst van de muziek die is gespeeld tijdens het evenement.