Gevelgraffiti Muurkuur

Dien je kandidatuur als kunstenaar online in

Dien je muur online in

Wat?

MUURKUUR koppelt Molse gevels, muren, garagepoorten of deuren aan Molse artiesten.

We koppelen de vragende partij aan een artiest en zorgen voor de begeleiding van de juiste afspraken en aanvraagdocumenten. We zorgen ook voor de opvolging van de lopende projecten en verzamelen beeldmateriaal van de projecten.

Het project van de dienst jeugd en sport en jeugdhuis Tydeeh vormt een lege, grijze of saaie gevel om tot een kunstzinnige muur.

Voor wie?

 • Iedereen die zijn grijze of saaie gevel wil laten omvormen tot een kunstzinnige muur.
 • Artiesten die een muur willen omvormen.

Voorwaarden?

 • Alleen muren of gevels op grondgebied van onze gemeente.
 • Buitenmuren hebben voorrang op binnenmuren.
 • Muren of gevels die niet vergund zijn, kunnen niet ingediend worden omdat we hier geen bouwvergunning voor afleveren.
 • Gemene gevels en wachtgevels komen niet in aanmerking door de complexe burgerrechtelijke wetgeving.
 • De verf die wordt aangebracht op de gevel of muur moet ademend en duurzaam zijn. Als na verloop van tijd de muurschildering afbladert, moet de eigenaar van de gevel of muur deze op eigen kosten verwijderen of vernieuwen. Het gemeentebestuur kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Alle voorwaarden vind je in de afsprakennota.

Prijs?

Materiaal

Als MUURKUREN worden georganiseerd op openbaar domein voorziet het gemeentebestuur het nodige materiaal. Voor MUURKUREN op privé-eigendom, betaalt de eigenaar van de muur de kosten van het materiaal van de MUURKUUR-artiest. Dit gebeurt in onderleg overleg zonder tussenkomst van het team.

Omgevingsvergunning

De kostprijs voor een stedenbouwkundige vergunning vind je in het belastingreglement op het behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunningen. MUURKUREN op openbaar domein betaalt het gemeentebestuur. MUURKUREN op privé-eigendom betaalt de eigenaar van de muur.

Artiest

De eigenaar van de lege muur overlegt met de kunstenaar over een vergoeding voor het werk. Als de muur eigendom is van het gemeentebestuur, krijgt de kunstenaar geen vergoeding. De kunstenaar krijgt het nodige materiaal gratis ter beschikking én de kunstenaar mag dit werk uitvoeren in opdracht van het gemeentebestuur.

Hoe?

Dien je kandidatuur als kunstenaar online in

Dien je muur online in

Hoe verder?

Muur

 1. Als het zicht op het openbaar terrein verandert, heb je altijd een omgevingsvergunning nodig. Dit gebeurt via een eenvoudige dossiersamenstelling.
  1. MUURKUREN op openbaar domein? Gemeentebestuur dient aanvraag in.
  2. MUURKUREN op privé-eigendom? De eigenaar dient het dossier in met ondersteuning van het MUURKUUR-team.

 2. De stedenbouwkundig ambtenaar wint adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.

 3. De stedenbouwkundig ambtenaar formuleert een advies.

 4. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.

 5. Een kopie van de beslissing gaat naar Stedenbouw Antwerpen.

 6. Je ontvangt de omgevingsvergunning.

 7. De aanvrager hangt de mededeling binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken. De mededeling blijft 30 dagen hangen.

 8. 35 dagen na uithanging mag de artiest starten.

Artiest

 1. We zoeken een geschikte MUUR-match. Daarna maken we een afspraak met jou en de eigenaar van de muur. Dan maken we concrete afspraken rond thema en kunstdiscipline voor het ontwerp.

 2. Als de eigenaar van de muur of gevel en de artiest tot een eindontwerp komen, verzenden ze dit ontwerp digitaal aan muurkuur@tydeeh.be.

 3. Het MUURKUUR-team bekijkt het ontwerp en dient het in bij de dienst ruimtelijke ordening waarna het ter goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen verschijnt.

Bijlagen

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten