Lokale duurzame voeding

Wat?

Onze gemeente wil investeren in een blijvende verbinding tussen producent (boer) en consument (dorp) en het lokale voedselsysteem verduurzamen. Vertrekkend vanuit de Molse gemeenschap starten we met betrokken stakeholders, boeren en burgers de denkoefening op tijdens een participatief traject.

 Dit zal lopen tot het najaar van 2022. Hierbij formuleren we haalbare doelstellingen en investeren we in een sterk netwerk. De resultaten van het hele proces verwerken we tot een Lokale Voedselstrategie (LVS) die een duidelijk kader biedt voor de ondersteunende rol die de gemeente wil opnemen. Een toegankelijk informatieplatform biedt mensen met gelijkaardige ideeën de kans elkaar gemakkelijker te vinden en hun ideeën samen te laten uitgroeien tot mooie realisaties.

Lokale landbouw speelt een cruciale rol in dit hele gebeuren. Met een beeldende campagne visualiseren ze hun inspanningen rond ecologische, economisch en sociale duurzaamheid. Samen met de FairTrade-trekkersgroep brengen ze ‘de smaak van landbouw’ tot leven. We maken hiermee de brug naar eerlijke en duurzame landbouw in het Zuiden.

Van hieruit kan de dialoog worden aangegaan rond heikele thema’s als hun bijdrage aan duurzaamheid, streekidentiteit of over eerlijke voedselprijzen in het Noorden en het Zuiden. Deze versterkte dialoog legt de basis voor een vernieuwde verbinding tussen boer, stakeholders en burgers en draagt zo rechtstreeks bij aan oplossingen voor noden in dorpen en gemeentelijke doelen rond klimaat.

Aanpak & acties

Opmaak van een lokale voedselstrategie

Het traject bestaat uit 3 werksessies en levert de inhoud voor een Molse voedselstrategie. Tijdens een publiek evenement, in het najaar van 2022, kunnen alle Mollenaren kennis maken met het project en krijgen ze de mogelijkheid om aan te sluiten bij het uitvoeren ervan.

Beeldende campagne

Met deze campagne zetten we de diverse landbouw in Mol in de kijker, vanuit haar bijdrage aan zowel de identiteit van de streek als haar inspanningen rond duurzaamheid. Daarnaast verbinden we de Molse landbouw aan landbouw in het zuiden vanuit het thema 'eerlijke handel, duurzaamheid en klimaat'. De campagne wordt getrokken door lokale landbouwers en de leden van de FairTrade-trekkersgroep.

In deze campagne gaan we aan de slag met 2 acties.

Actie 1

het maken van een beeldend portret van de Molse landbouw en haar linken met duurzaamheid en streekidentiteit.

Actie 2

'De smaak van landbouw' waar we met een gerecht, een snack of een lekkere verrassing op basis van lokale landbouw- én fair trade producten in gesprek gaan rond eerlijke handel, duurzaamheid en klimaat.

Voor wie?

Alle geïnteresseerden kunnen medoen met dit project via deelname aan de participatieve sessies (voorjaar 2022), deelname aan het publiek voorstellingsmoment (najaar 2022) of bij de uitrol van de verschillende acties. Hou onze digitale media in de gaten of neem contact op met de dienst samenlevingsopbouw.

Boer en Dorp is een project van RURANT en de gemeente Mol in samenwerking met de lokale partners en met financiële steun vanuit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland, Vlaanderen en Provincie Antwerpen.

Voorwaarden?

Richt jij je blik op ecologische, economische en/of sociale duurzaamheid gelinkt aan voeding? Dan kan je deelnemen aan dit project. Als landbouwer, ondernemer, lid van vereniging, school of gewone inwoner. We hanteren geen criteria rond duurzaamheid gezien dit een breed begrip is en we ons juist richten op het proces van verduurzamen.

We richten ons op Mol maar iedereen die een bijdrage kan leveren aan dit project, ook buiten Mol, is welkom.

Externe links

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur