Naar inhoud
Gemeente Mol

Mondiale verenigingen, subsidies en noodhulp

Wat?

De subsidies zijn bedoeld voor de mondiale verenigingen die actief zijn in onze gemeente, zowel voor plaatselijke organisaties als voor nationale organisaties waarvan een werkgroep of comité actief is in Mol. Verder verleent het gemeentebestuur ook subsidies voor noodhulp en voor de twee stedenbanden.

De subsidies zijn bedoeld om de Zuidwerking van deze organisaties te ondersteunen. Het gaat om projecten en programma’s die ze in het Zuiden ondersteunen. Met de subsidies voor noodhulp wil men direct kunnen inspelen op rampen. De subsidies voor de stedenbanden dienen om de werking en projecten in onze zustergemeenten Santo Tomás (Nicaragua) en Kara Kara (Niger) te ondersteunen.

Voor wie?

Alle organisaties die als hoofddoel internationale solidariteit en samenwerking hebben en projecten in het Zuiden ondersteunen, kunnen in aanmerking komen voor subsidies mits ze minstens een jaar actief zijn in Mol.

Alle organisaties die lid zijn van de Molse mondiale raad of van het Consortium 12-12 kunnen aanspraak maken op noodhulp, indien een ramp zich voordoet.

Voorwaarden?

 • Voor het verkrijgen van een werkingssubsidie:
  • de Zuidwerking staat centraal en is duurzaam
  • minstens jaarlijks een activiteit organiseren in onze gemeente
  • lid zijn van de mondiale raad (de vroegere derde wereldraad)
  • verankerd zijn in onze gemeente (actieve leden woonachtig in Mol)
  • vormingen en vergaderingen van de mondiale raad worden minstens 3x per jaar bijgewoond door een vertegenwoordiger
  • op vraag een activiteitenverslag kunnen voorleggen aan de mondiale raad
 • Voor het verkrijgen van noodhulp:
  • de Zuidwerking staat centraal en is duurzaam
  • lid zijn van de mondiale raad (de vroegere derde wereldraad)
  • OF lid zijn van Consortium 12-12
  • de noodsituatie duidelijk kunnen aantonen
  • na toekenning, op vraag een bestedingsverslag kunnen voorleggen aan de mondiale raad

Hoe aanvragen?

De subsidies kunnen aangevraagd worden bij de dienst samenlevingsopbouw, bij de ambtenaar mondiaal beleid, als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

 1. Neem contact op met de dienst samenlevingsopbouw. Zij informeren je over de bijeenkomsten van de mondiale raad; hier moet je aanvraag voorgesteld worden. Voor de werkingssubsidies gebeurt dit telkens in september. Voor noodhulp kan dit het hele jaar door.
 2. Het project waarvoor je subsidies wil aanvragen, dien je schriftelijk in bij de mondiale raad. Je voegt hierbij ook een activiteitenverslag van de werking van je organisatie van het voorbije jaar. Het format dat je hiervoor moet gebruiken, vraag je op bij de dienst samenlevingsopbouw.

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een vast bedrag voor de subsidies aan de mondiale verenigingen; dit wordt verdeeld onder de aanvragers die een positieve beoordeling kregen. Dit geldt ook voor de subsidies noodhulp, waarvoor een apart bedrag voorzien wordt.

Afhandeling?

Op de mondiale raad van september wordt de aanvraag samen met alle andere aanvragen besproken en voor advies overgemaakt aan de gemeenteraad. Dit betekent dat je jouw aanvraag in elk jaar in augustus moet indienen.

Noodhulp kan je na een ramp aanvragen. Neem contact op met dienst samenlevingsopbouw voor meer informatie.