Mondiale raad

Wat?

De mondiale raad is een gemeentelijke adviesraad die, in samenspraak met de dienst samenlevingsopbouw, adviseert over het mondiaal beleid (internationale samenwerking), verdeling van de subsidies aan mondiale verenigingen en noodhulp. Daarnaast besteedt de mondiale raad ook aandacht aan het coördineren van activiteiten van de aangesloten verenigingen uit onze gemeente.

De raad komt minstens vier keer per jaar samen. Dit zijn telkens ideale momenten voor de aangesloten verenigingen om elkaar en elkaars werking beter te leren kennen.

Om de aangesloten verenigingen inhoudelijk sterker te maken, worden er aan hen vormingen aangeboden. Deze zijn vaak ook toegankelijk voor externen.

Voor wie?

Voor verenigingen waarbinnen internationale samenwerking en solidariteit centraal staan in hun werking, die projecten ondersteunen in het Zuiden en actief zijn op Mols grondgebied.

Voor individuen die geïnteresseerd zijn in, en geëngageerd voor, internationale samenwerking, solidariteit, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Zij kunnen de vergadering bijwonen (niet stemgerechtigd) of zich engageren voor de activiteiten die georganiseerd worden.

Voorwaarden?

Internationale samenwerking en solidariteit staat centraal in de werking van je vereniging. Daarnaast ben je binnen onze gemeentegrenzen actief en organiseer je minstens één keer per jaar een activiteit in Mol.

Hoe?

Wil je lid worden van de mondiale raad? Of een vergadering bijwonen? Neem dan contact op met mondiaal beleid voor meer informatie en data.

Bijlagen

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur