Molse Schaakclub

Naar de voordelen van schaken voor (het brein van) kinderen is al veel onderzoek gedaan.  Daaruit bleek onder andere dat kinderen die schaken, op school beter presteren als het gaat om vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en je concentreren.  Dat geldt niet alleen voor kinderen die op school als bovengemiddeld presteerden voordat ze gingen schaken, maar voor alle kinderen die beginnen met deze denksport. 

Kinderen leren ook meer geduld te hebben, worden rustiger en gaan beter nadenken en leren.  Ze gaan beter analyseren, op zichzelf reflecteren.  Schaken is  ook goed voor de ontwikkeling van de hersenen en het geheugen.  Kinderen leren disciplinair omgaan met winst of verlies.  Andere pijlers zijn kritisch denken, het nemen van verantwoordelijkheid en het onderdrukken van reflexen. 

Schaken is bij uitstek een denksport die aanzet tot het oplossen van problemen.  Er zitten elke keer nieuwe dingen in die uitdagend zijn.  Dat is precies wat je brein nodig heeft: diep nadenken over de volgende stappen die je kan nemen.  

Schaken verbroedert, het is een spel waarmee je overal ter wereld terecht kunt en er zijn geen schaakhooligans.  Als je het goed bekijkt is een mensenleven eigenlijk één grote opeenvolging van beslissingen.  Soms kleine, soms grote beslissingen.  Te snel beslissen wordt door te schaken onderdrukt.
Voor volwassenen zijn deze voordelen uiteraard ook van toepassing.  Voor de ouderen is het alom geweten  dat denksport iedere vorm van dementering vertraagt of tegenhoudt.

Contact

Lokaal Dienstencentrum in Ten Hove - Jakob Smitslaan 28 , 2400 Mol
Tel.
0473 37 13 63
lesley.mertens@hotmail.com
Website
molseschaakclub.be

Voorzitter

Lesley Mertens

Oude Molsebaan 22 , 2490 Balen
GSM
0473/371363
lesley.mertens@hotmail.com