Naar inhoud
Gemeente Mol

Mol in cijfers

Mol blijft jaarlijks 1% groeien: 36 506 inwoners op 31 december 2017

Onze gemeente blijft een stevige groeier inzake inwonersaantal. Terwijl we op 31 december 2016 nog 36.122 inwoners telden, steeg dit aantal op één jaar tijd tot 36.506. Deze stijging van 384 extra inwoners – goed voor een stijging van ongeveer 1% - ligt in de lijn van de groei van de afgelopen jaren. Met uitzondering van 2016 waarin een mindere stijging plaatsvond (+ 102 inwoners), kennen we sinds 2003 een constante bevolkingsgroei.

De groei van het inwonersaantal geldt niet voor alle gehuchten. Ezaart (+128) en Ginderbuiten (+60) zijn uitschieters in de positieve richting, gevolgd door het Centrum (+57). Alleen voor Postel (-6) en Sluis (-6) zien we een dalend inwonersaantal.

Na het Centrum telt Achterbos als gehucht het grootste aantal inwoners. Dit gehucht overschrijdt de kaap van de 4.000 inwoners.

Hoe doet jouw gehucht het? Ontdek het hier

Naam Op 31.12.2016 Op 31.12.2017 Verschil
Centrum 7.695 7.752 + 57
Ezaart 3.505 3.633 + 128
Millegem 3.471 3.496 + 25
Achterbos 3.977 4.008 + 31
Donk 1.431 1.463 + 32
Sluis 2.312 2.306 - 6
Postel 204 198 - 6
Rauw 3.196 3.207 + 11
Wezel 2.776 2.779 + 3
Ginderbuiten 3.682 3.742 + 60
Gompel 1.546 1.573 + 27
Heidehuizen 2.327 2.349 + 22

Meer geboortes dan overlijdens

Een deel van het stijgend inwonersaantal valt te verklaren door het hogere aantal geboortes (362) dan overlijdens (279). Dit geeft een geboorteoverschot van 83.

Meer huwelijken dan echtscheidingen

In 2017 stapten 148 koppels in het huwelijksbootje. Daarnaast registreerde onze dienst burgerlijke stand 50 echtscheidingen. Qua huwelijken was 2017 een absoluut topjaar. De afgelopen twintig jaar noteerden we alleen in 2009 een hoger aantal huwelijken (154).

Nationaliteit

Wanneer we kijken naar de nationaliteit van onze inwoners, dan zien we volgende evolutie.

Naam Op 31.12.2016 Op 31.12.2017 Verschil
Belgen 32.501 32.773 + 272
Vreemdelingen 3.621 3.733 + 112

Meer info: bevolkingsdienst, 014 33 07 15, bevolkingsdienst@gemeentemol.be