Milieuvergunning aanvragen

Vraag online milieuvergunning aan via omgevingsloket

Wat?

De vergunning geeft aan welke maatregelen de ondernemer moet nemen om de milieuvervuiling binnen de wettelijke normen te houden. Bijvoorbeeld hoeveel geluid zij mogen maken en milieubelastende stoffen zij mogen uitstoten.

De milieuvergunning is de ‘omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit’. Naargelang jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 vraag je een vergunning aan of doe je een melding.

Voorwaarden?

De bedrijven zijn ingedeeld in drie klassen om een onderscheid te maken hoeveel hinder zij veroorzaken voor het leefmilieu.

  • Klasse 1: de bedrijven met de grootste hinder voor het leefmilieu.
  • Klasse 2: de bedrijven met minder voor het leefmilieu
  • Klasse 3: de bedrijven met de minste hinder voor het leefmilieu.

De VLAREM-wegwijzer helpt je om de klasse van je bedrijf te bepalen.

Prijs?

Afhankelijk van de soort procedure, betaal je een bijdrage voor het vergunningentraject.

Hiermee betaal je een faire bijdrage voor de gemaakte personeelskosten tijdens het vergunningstraject.

Je vindt alle parameters voor de uiteindelijke prijsbepaling in het belastingsreglement.

Hoe?

Vraag online milieuvergunning aan via omgevingsloket

Hoe verder?

De periode van afhandeling is afhankelijk van de aangevraagde rubrieken. Voor meer informatie, contacteer je de milieudienst.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten