Milieu- en geluidshinder, overlast, stoken

Wat?

Je meldt hinder van milieuovertredingen zoals stoken in de tuin, geluidshinder van een bedrijf, geurhinder,… via de milieudienst.

Voor wie?

Onze inwoners

Hoe verder?

Hinder veroorzaakt door een inwoner

  1. Bespreek de overlast met je buren.
  2. Buurtbemiddeling: als een persoonlijk gesprek met je buren niet helpt, roep je de hulp in van de wijkagent.
  3. Verzoeningsprocedure: als de tussenkomst van de wijkagent niets oplost, kan je bij de vrederechter een aanvraag tot verzoening indienen.

Hinder veroorzaakt door een bedrijf

  1. Bespreek de overlast met de verantwoordelijke van het bedrijf.
  2. Wanneer een persoonlijk gesprek niet helpt :
    • Bedrijf is niet-vergunningsplichtig: roep de hulp in van een wijkagent.
    • Bedrijf is vergunningsplichtig: de bevoegde overheid kan een handhavingsdossier opstarten.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur