Klachten

Wat?

Heb je een conflict met een bepaalde dienst, dan uit je je ontevredenheid via het klachtenmeldpunt. Het klachtenmeldpunt gebruik je alleen als je probleem niet op een andere manier kan oplossen.

Problemen los je eerst op door:

Lukt dit niet? Dan kan je een klacht indienen. Via bemiddeling, samen met de dienst, zoeken we naar een oplossing.

Voor wie?

Voor iedereen die via een gewone melding geen oplossing vindt voor zijn of haar probleem.

Voorwaarden?

Een klacht mag nooit anoniem zijn.

Volgende zaken beschouwen we niet als klacht:

 • Vraag tot dienstverlening of een eerste spontane melding van een probleem
 • Uiting van algemene ontevredenheid over het beleid
 • Klacht die niet voldoet aan de kenbaarheidsvereiste: de klager moet eerst tot zijn eigen ontevredenheid geprobeerd hebben bij de betrokken dienst verhaal te halen.
 • Gebeurtenissen die zich al meer dan een jaar geleden hebben afgespeeld
 • Klachten waarbij de klager anoniem blijft
 • Klachten die het voorwerp zijn van een gerechtelijke procedure
 • Klachten waarvoor formele beroepsmogelijkheden zijn voorzien
 • Klachten waarbij het gemeentebestuur geen betrokken partij is
 • Kennelijk ongegronde klachten

Hoe?

Je dient een klacht in via:

Hoe verder?

 • Secretariaat meldt je binnen 7 dagen of je melding in aanmerking komt voor deze procedure.
 • Algemeen directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht.
 • Algemeen directeur speelt een verzoenende rol en probeert een compromis te bereiken.
 • Managementteam neemt definitief besluit als er geen compromis wordt bereikt en bepaalt eventueel compenserende maatregelen.
 • Secretariaat verwittigt je over de uitspraak van de klacht.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten