Naar inhoud
Gemeente Mol

Maximale kansen voor alle kinderen, MAX

Wat?

MAX is een meerjarentraject op maat waarmee we basisscholen uit de regio ondersteunen in de realisatie van maximale kansen voor alle kinderen. Max biedt een structureel antwoord op concrete noden, inspireert met goede praktijkvoorbeelden, brengt mensen samen om van elkaar te leren en ondersteunt of coördineert acties op maat. Dit doet MAX door scholen te begeleiden rond vijf thema’s:

MAX is een samenwerking met het agentschap voor Integratie en Inburgering.

Voor wie?

Ouders, onderwijzend en CLB-personeel.

Voorwaarden?

Om van ondersteuning te genieten moet de school zich engageren voor het MAX-traject. Jaarlijks volgen deze scholen één theoretische workshop en één inspiratiemoment.

Hoe aanvragen?

Je neemt contact op met de dienst samenlevingsopbouw via 014 33 15 83 of samenlevingsopbouw@gemeentemol.be.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

De dienst samenlevingsopbouw bekijkt met externe partners op welke manier zij de nodige ondersteuning kunnen aanbieden.

Meer info

Dienst samenlevingsopbouw, 014 33 15 83, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be