Machtiging gebruik taxistandplaatsen

Datum besluit maandag 25 mei 2020 Datum zitting maandag 25 mei 2020