Lokaal toewijzingsreglement

Wat?

Een lokaal toewijzingsreglement (LTR) maakt uitzonderingen mogelijk bij het toewijzen van sociale woningen. Het reglement van onze gemeente bepaalt dat:

  • De woningen op het Alfons Megensplein, Postelarenweg en woningen in verschillende gehuchten bij voorkeur toegewezen worden aan 65-plussers.
  • Mensen (dus niet enkel 65-plussers) die de afgelopen zes jaar minimum drie jaar in onze gemeente woonden voorrang krijgen.
  • Hetzelfde geldt voor wie ooit – al dan niet onderbroken – twintig jaar in Mol woonde.
  • Personen met een niet-aangeboren hersenletsel of een andere neuro-motorische beperking in het project 'Vennestraat'. 

Wie interesse heeft, schrijft zich in op een wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij en wordt gecontacteerd als er een woning vrijkomt. Een sociale huisvestingsmaatschappij werkt de wachtlijsten chronologisch af, mits bepaalde uitzonderingen

Als je een sociale woning wil huren, kan je in onze gemeente terecht bij de Woonboog

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur