Naar inhoud
Gemeente Mol

Creëren van leerkrachtige, stimulerende schoolomgevingen

Scholen mogen geen eilanden zijn maar schakels in het sociale weefsel. Via de school kunnen kansarme kinderen ruime stimuli en kansen krijgen om te participeren aan sport, cultuur, sociale activiteiten. Alle scholen hebben de opdracht om die uitdaging aan te gaan.

Een Brede School is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rondom een of meer scholen die een bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd. Centraal in de Brede School staan de noden en tekorten, de kansen en mogelijkheden van kinderen en jongeren.

Elke doelstelling, samenwerking en actie moet worden afgewogen aan de waarde ervan voor de ontwikkeling van het kind of de jongere.

Brede School is maatwerk en heeft daarom op iedere locatie zijn eigen uitwerking. Brede scholen hebben dus verschillende verschijningsvormen. Het initiatief voor de ontwikkeling van een Brede School kan zowel bij de school liggen, als bij een andere instelling, als bij de overheid.

Brede scholen vindt men in Vlaanderen momenteel vooral in het basisonderwijs. Er zijn er ook in het secundair onderwijs. Meestal krijgen jongeren SO via een brede school de kans om de praktijk van hun opleiding te oefenen in het levensechte kader van de buurt. Zij runnen een buurtsnackbar, -restaurant, -kapsalon, -kinderopvang, -tweedehandswinkel of klusjesdienst. Brede school nodigt uit tot diverse vormen van creatief maatwerk in de buurt of wijk.

Vele scholen zijn formeel geen brede school. Toch engageren ze zich in eindtermoverschrijdende creatieve en kunstzinnige, culturele en interculturele, sportieve of milieu-educatieve initiatieven.