Leegstand woning en gebouw

Meld online leegstaand gebouw of woning

Wat?

Om de leegstand tegen te gaan heft het gemeentebestuur een belasting op de eigenaars van leegstaande gebouwen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd aan diegene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een gebouw dat gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister. 

Voorwaarden?

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Prijs?

De belasting bedraagt:

 • 1.669,10 euro voor een leegstaand gebouw
 • Voor leegstaande woningen:
  • 1.390,90 euro voor een ééngezinswoning
  • 111,30 euro voor een individuele kamer
  • 445,10 euro voor overige woongelegenheden

Als het gebouw of de woning een tweede opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister staat wordt de belasting vermenigvuldigd met 1,5.

Als het gebouw of de woning een derde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister staat wordt de belasting vermenigvuldigd met 2.

Als het gebouw of de woning een vierde opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister staat wordt de belasting vermenigvuldigd met 3,5.

Als het gebouw of de woning een vijfde of volgende opeenvolgende termijn van twaalf maanden in het leegstandsregister staat wordt de belasting vermenigvuldigd met 5.

Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op de inventaris staat wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning. De datum van de authentieke overdrachtsakte geldt als aanvangspunt.

Hoe?

De gemeente heeft deze bevoegdheid overgedragen aan IOK bij besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017.

Hoe verder?

 1. Het gemeentebestuur maakt een vermoedenslijst op voor gebouwen en woningen waarvan er vermoedens zijn van leegstand, en overhandigt deze lijst aan het IOK. Heb jij een vermoeden van een leegstaande woning? Geef het dan door via dit e-formulier.

 2. Het IOK onderzoekt de woningen en gebouwen op deze vermoedenslijst en beoordeelt de leegstand aan de hand van indicaties die bij wet zijn vastgelegd.

 3. Een effectief leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister, aan de hand van een administratieve akte. Bij die akte voegen ze een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de leegstand staven.

 4. Is het gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister? Dan betaal je jaarlijks gemeentebelastingen.

De gemeente kan de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het leegstandsregister toevertrouwen aan een intergemeentelijke administratieve eenheid.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten