Leefloon

Voor het eerst of dringende hulpvraag? Kom langs tijdens openingsuren

Bestaande cliënt? Bel 014 27 24 00 voor afspraak met je maatschappelijk werker

Wat?

Een minimum inkomen, bij wet geregeld. Het bedrag is verschillend als je samenwoont, alleenstaande bent of een gezin ten laste hebt.

Voor wie?

Alle inwoners die over onvoldoende eigen inkomen beschikken.

Voorwaarden?

  • Je behoort tot een van volgende groepen: Belg, erkend vluchteling, ingeschreven in het bevolkingsregister, staatloos, EU-onderdaan met verblijfsrecht van meer dan drie maanden. Als je hier niet bij hoort: zie equivalent leefloon
  • Verblijf in onze gemeente (Er zijn een aantal uitzondering. Je maatschappelijk werker kan je meer info geven)
  • Leeftijd: Meerderjarig of minderjarig en gehuwd of minderjarig en zwanger
  • Onvoldoende bestaansmiddelen hebben (= beneden de officiële grenzen)
  • Bereid zijn te werken
  • Alle rechten op andere uitkeringen uitputten

Prijs?

In principe moet de aanvrager van het leefloon dit nooit terugbetalen, behalve bij fraude of het verkrijgen van andere inkomsten voor dezelfde periode. Uitzonderlijk kan het leefloon (deels) teruggevorderd worden van onderhoudsplichtigen. Deze uitzonderingen vind je in de wet.

Hoe?

Bij de sociale dienst

Hoe verder?

  1. Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om het recht na te gaan.
  2. De raad voor maatschappelijk welzijn neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
  3. De uitkering volgt dan zo snel mogelijk.
  4. Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan

contact

Sociale dienst

Kom je voor het eerst of heb je een dringende hulpvraag? Kom dan langs tijdens de openingsuren. Ben je een bestaande cliënt? Bel dan voor een afspraak met je maatschappelijk werker.

Openingsuren Sociale dienst
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur