Kort schooltoezicht

Wat?

Ouders die zeer kort opvang nodig hebben, kunnen hun kinderen op gerichte momenten online inschrijven voor ‘kort schooltoezicht’. Deze mogelijkheid geldt alleen voor scholen waar er in de kinderclub een structureel tekort aan opvangcapaciteit heerst én op specifieke momenten in de week.

De begin- en einduren worden per school vastgelegd, afhankelijk van het capaciteitstekort in de kinderclub. Voorschools start het kort schooltoezicht om 8 uur, naschools wordt het einde per school vastgelegd. Dit ligt uiterlijk op 17 uur.

In welke scholen en op welke dagen er voor- en of naschools schooltoezicht wordt georganiseerd, hangt volledig af van de piekmomenten in de bijhorende kinderclub. Deze variëren, zo blijkt uit de cijfers, doorheen het schooljaar. Daarom wordt het ‘kort schooltoezicht’ van schoolvakantie tot schoolvakantie vastgelegd.

Alle scholen stappen mee in het systeem. Dit betekent niet dat er meteen overal kort schooltoezicht komt. Als er geen capaciteitsprobleem in de kinderclub bestaat, hoeft het schooltoezicht niet.

Tijdens dit schooltoezicht zorgen vrijwillige leerkrachten of externe vrijwilligers binnen de schoolmuren voor het toezicht op de kinderen.

Voor wie?

We hopen dat ouders die slechts korte tijd opvang nodig hebben op de piekdagen bewust kiezen voor het ‘kort schooltoezicht’. Hierdoor maken ze ruimte vrij voor de kinderen die langer dan een half uur voorschoolse of meer dan een uur naschoolse opvang nodig hebben.

Standaard geldt er voor het korte schooltoezicht een capaciteit van twintig kinderen per school.

Voorwaarden?

Alleen de ouders met kinderen die zijn ingeschreven zijn bij de dienst buitenschoolse kinderopvang en over gebruikersnaam en paswoord voor het online reservatieprogramma beschikken, kunnen reserveren voor het kort schooltoezicht.

Je bent verplicht  om te reserveren via de reservatiesoftware.

Prijs?

Het gemeentebestuur voorziet voor de scholen een vergoeding om het toezicht te organiseren.

De ouders betalen via het maandelijkse factuur van de kinderopvang 1,10 euro per ingeschreven moment schooltoezicht.

Hoe?

In- en uitschrijven kan zeer flexibel via het online reservatieprogramma voor de buitenschoolse kinderopvang en voor het naschoolse opvangmoment zelfs tot de avond voor het opvangmoment (18.30 uur).

Voor het schooltoezicht kan je reserveren vanaf de derde zondag voor het opvangmoment. 

Annuleren is verplicht. Er worden boetes (joker) aangerekend als je kind niet aanwezig is terwijl er wel een reservatie is of als je kind aanwezig is zonder reservatie. Bij 5 boetes (joker) riskeer je een mogelijke uitsluiting.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur