Koopwaar en voorwerpen uitstallen op openbaar domein

Vraag online vergunning aan

Wat?

Handelaars die borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen willen plaatsen vragen hiervoor een vergunning aan bij het gemeentebestuur. Voor de inname betaal je ook belasting.

Voor terrassen geldt een bijzondere regeling.

Voor wie?

Alle handelaars, zelfstandigen of andere personen die het voetpad of een plein of andere plaatsen op het openbaar domein willen gebruiken voor het uitstallen van koopwaar of andere inrichtingen.

Voorwaarden?

  • De opstelling van de koopwaar of andere inrichtingen mag de vrije breedte van de evacuatieweg niet beperken en mag een vlotte evacuatie van het gebouw niet hinderen.
  • De minimumafstand tussen de ingebruikneming en de rand van de rijweg is 1,50 meter. De doorgang moet obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen zijn. Er moet een vrije hoogte behouden worden van 2,10 meter.
  • De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen, huisaansluitingsputjes, straatkolken,… moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
  • Indien werken moeten worden uitgevoerd aan het openbaar domein of aan openbare nutsleidingen moet de vergunninghouder dit gedogen, welke ongemakken er ook het gevolg van zijn.
  • Na het vervallen van de vergunning, moet het openbaar domein worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat en moeten alle eventuele sporen van bevestiging op de verharding van het openbaar domein worden verwijderd.
  • De vergunninghouder moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van het openbaar domein dat door hem wordt ingenomen.

Prijs?

  1. Enkel opgesteld binnen een periode lopende van 1 maart tot en met 31 oktober van het belastingjaar: 5,60 euro per m² of begonnen m², met een minimum van 55,6 euro
  2. Opgesteld binnen een periode lopende van 1 januari tot en met 31 december van het belastingjaar: 8,30 euro m² of begonnen m², met een minimum van 83,5 euro.

Hoe?

Vraag online vergunning aan

Hoe verder?

We controleren je aanvraag. Binnen 45 dagen na je volledige aanvraag, ontvang je een eventuele vergunning.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur