Kinderraad

Wat?

Op de kinderraad bepalen en bespreken we thema’s die voor kinderen in onze gemeente belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: speelterreinen, acties tegen pesten, verkeersveiligheid, activiteiten zoals Grabbelpas en de Buitenspeeldag,... Het gemeentebestuur wil kinderen actiever betrekken bij thema’s die betrekking hebben op hun leefwereld.

Elk jaar verkiezen de kinderen van de kinderraad een nieuwe kinderburgemeester. De kinderburgemeester is hét aanspreekpunt voor alle kinderen van de kinderraad en voor het gemeentebestuur. Hij of zij kan gevraagd worden om mee een speelpleintje te openen, een woordje te zeggen voor de radio of krant, een filmpje op te nemen,…

De kinderburgemeester wordt soms uitgenodigd op een vergadering of een ander moment om zijn of haar mening te geven over bepaalde zaken waar de mening van kinderen belangrijk is. Hij of zij verdedigt de rechten van kinderen en jongeren.

De kinderraad vindt altijd ergens anders plaats. (raadzaal ’t Getouw, vergaderzaal jeugd en sport,…)

Voor wie?

Elke lagere school in onze gemeente vaardigt twee kinderen af van het vijfde of zesde leerjaar voor de kinderraad.

Voorwaarden?

Wat doet een lid van de kinderraad?

  • Maandelijks de vergadering bijwonen.
  • Bespreken, organiseren en deelnemen aan een aantal activiteiten.
  • Oren te luisteren leggen in de klas, op school en thuis maar ook in de wijk.
  • Klankbord zijn binnen hun school en verslag uitbrengen.
Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten