Naar inhoud
Gemeente Mol

Jubilerende vereniging, subsidie

Wat?

Bestaat jouw vereniging al 25-50-75-100-… jaar? Dan kan je een eenmalige subsidie aanvragen van respectievelijk 125, 250 of maximum 375 euro. Zo wil het gemeentebestuur zijn bijdrage leveren aan een speciale gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij mag gaan.

Voor wie?

Jubilerende verenigingen uit onze gemeente die minstens 25 jaar bestaan.

Voorwaarden?

  • De vereniging moet minstens 25 jaar bestaan
  • De vereniging moet minstens 3 jaar lid zijn van een door het gemeentebestuur erkende adviesraad.

Hoe aanvragen?

  • Fax: 014 33 07 87
  • Persoonlijk: dienst toerisme, Markt 1a
  • Digitaal loket: Jubilerende vereniging, aanvraag subsidie

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachten termijn

1. Aanvraag

Organisator

  • Aanvraagformulier invullen
  • Bewijs van oprichting samen met het bewijs van maatschappelijke zetel en actuele ledenlijst binnenbrengen op de dienst toerisme of doorfaxen
  • Volmachtenformulier afhalen op de dienst toerisme en invullen

Voor 1 september van het jubileumjaar. Bij een laattijdige aanvraag d.w.z. vanaf 1 september van het jubileumjaar t.e.m. 1 augustus, 1 jaar volgend op het jubileumjaar, kan onder voorbehoud van de beschikbare budgetten deze subsidie door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd worden.

2. Controle

Dienst toerisme

Controleert of de aanvraag volledig is

Max. 1 week na aanvraag

3. Beslissing

College van burgemeester en schepenen

Brief met goedkeuring wordt opgestuurd

Max. 1 week na controle