Jongerenopbouwwerker

Wat?

Gijs Verbunt is de jongerenopbouwwerker in onze gemeente. Vanuit zijn functie duikt hij in de leefwereld van tieners en jongeren om te ontdekken waar ze nood aan hebben en om hen te ondersteunen waar nodig. Hij doet dit samen met partners zoals scholen en jeugdwerkorganisaties.

Het jongerenwerk is gericht op het:

  • stimuleren van talentontwikkeling;
  • helpen opbouwen van een sociaal netwerk;
  • helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen;
  • vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding;
  • bevorderen van actieve participatie in de samenleving;
  • doorgeven van signalen aan welzijnsorganisaties en beleid;

Voor wie?

Jongeren in onze gemeente

Prijs?

Gratis

Hoe?

De jongerenopbouwwerker is in de gemeente aanwezig op plaatsen waar tieners en jongeren tijdens hun vrije tijd zijn.

Gijs Verbunt: “Ik geef jongeren een stem, zorg dat ze gezien en gehoord worden door welzijnsorganisaties, maar ook door het beleid. Door hen te ondersteunen bij het opstarten van projecten, ontdekken ze hun sterke kanten en inspireren ze anderen. Ik spreek hen aan op de plekken waar ze samenkomen, leer hen kennen en hoor zo wat er speelt in hun leven.”

Heb jij een luisterend oor nodig? Of heb je goesting om iets te organiseren voor jongeren?

Je neemt contact op met Gijs via de dienst samenlevingsopbouw.

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Website