Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdverantwoordelijken, terugbetaling vorming

Wat?.

De terugbetaling gebeurt  aan een jongere die deelgenomen heeft aan een cursus/vorming:

  • erkend door Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;
  • een cursus i.v.m. maatschappelijk kwetsbare jeugd;
  • een cursus in het kader van jeugdwerk, georganiseerd door een overheid;
  • een cursus georganiseerd door het landelijk of regionaal jeugdwerk.

Een terugbetaling gebeurt ook aan een jongere die een attest als animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur behaald heeft na het volgen van de opgelegde stage-uren verbonden aan de cursus/vorming.  Deze attesten moeten erkend zijn door afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

De cursus moet gevolgd zijn tijdens het lopende of het vorige werkjaar.

De terugbetaling kan ook gebeuren aan een jeugdwerkinitiatief waarin de jongere actief is, op voorwaarde dat de betrokken jongere hiervoor volmacht geeft.

Vormingen gevolgd door beroepskrachten in het jeugdwerk vallen niet onder dit subsidiereglement.

Voor wie?

Inwoner zijn of actief zijn in een Mols jeugdwerkinitiatief.

Voorwaarden?

  • Inwoner zijn of actief in een Mols jeugdwerkinitiatief;
  • in het betrokken werkjaar minimum 16 jaar en maximum 30 jaar worden
  • de cursus moet minimum 4 uur omvatten.

Afhandeling?

  • De door het gemeentebestuur gevraagde inlichtingen en documenten overmaken.
  • Alle aanvragen worden aan de jeugdraad ter advies voorgelegd op basis van een gemotiveerd verslag van de gemeentelijke jeugddienst.