Jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie

Wat?

Erkende sportverenigingen die de kwaliteit verbeteren van hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren, kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie.

Voor wie?

Alle sportverenigingen die erkend zijn door het gemeentebestuur met actieve jeugdwerking .

Voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden uit het reglement:

  • minimum tien actieve jeugdleden hebben en aan actieve jeugdwerking doen
  • beschikken over minimum één specifiek sportgekwalificeerde trainer
  • minstens één jaar in werking zijn
  • De club is een vzw
  • de club aanvaardt de gemeentelijke vrijetijdscheque als betaalmiddel
  • de club is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

De gedetailleerde voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe?

  • Download het aanvraagformulier
  • Vul het aanvraagformulier volledig in
  • Bezorg het voor 1 augustus aan de dienst jeugd en sport

Hoe verder?

De dienst jeugd en sport bekijkt je aanvraag en vraagt advies op. We laten je voor 1 november weten of je vereniging recht heeft op de subsidie.

Gerelateerde items

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur