Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie, subsidie

Wat?

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking van de erkende sportverenigingen voor de kwaliteitsverbetering van hun jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren volgens normen en voorwaarden vastgelegd in het subsidiereglement.

Voor wie?

Alle sportverenigingen met actieve jeugdwerking die erkend zijn door de gemeente.

Voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden uit het reglement:

  • minimum tien actieve jeugdleden hebben en aan actieve jeugdwerking doen
  • beschikken over minimum één specifiek sportgekwalificeerde trainer
  • minstens één jaar in werking zijn
  • De club is een vzw
  • de club is UiTPAS-partner
  • de club is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie

De gedetailleerde voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?

Aanvraagformulier

1

vraag aanvraagformulier op bij de sportdienst

 

2

vul het aanvraagformulier volledig in

 

3

stuur dit formulier en de gevraagde bijlagen naar de sportdienst, Rode Kruislaan 20 in Mol voor 1 augustus

Website

1

surf naar www.gemeentemol.be

 

2

klik op vrije tijd, sport, subsidies, Jeugdsportbegeleiding en jeugdsportcoördinatie, subsidie

 

3

download het aanvraagformulier, print het uit

 

4

vul het aanvraagformulier volledig in

 

5

stuur formulier en de gevraagde bijlagen naar de sportdienst, Rode Kruislaan 20 in Mol voor 1 augustus

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

1

aanvrager

dient voor 1 augustusaanvraag in

2

subsidiecommissie

  • controleert of aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en of de gevraagde bijlagen in orde zijn
  • beoordeelt de aanvragen op basis van de reglementen

3

sportdienst

legt de aanvragen voor ter advies bij de gemeentelijke sportraad

4

sportraad

verleent advies

5

college van burgemeester en schepenen

keurt de verdeling van de subsidies goed

6

sportdienst

antwoordt de aanvrager vóór 1 november

7

aanvrager

kan beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen tot 15 november

8

gemeentebestuur

betaalt de subsidie uit vóór 31 december