Jeugdraad

Wat?

De jeugdraad is een adviesraad voor én door jongeren en is een verplicht adviesorgaan van het gemeentebestuur. De jeugdraad is opgericht om de betrokkenheid en inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij het beleid.

Het ultieme doel is dat elke jongere of jongerengroep die inspraak wil hebben in het gemeentelijk jeugdbeleid, zijn weg vindt naar de jeugdraad! 

Het bestuur van de jeugdraad stelt de agenda mee op en bekijkt welke punten de Molse jeugd aanbelangen. De jeugdraad vergadert maandelijks.

Voor wie?

Leiding van alle jeugdverenigingen uit onze gemeente, individuele leden, de dienst jeugd en sport en de schepen voor jeugd. Ook elke jongere die geïnteresseerd is in het jeugdbeleid, kan terecht bij jeugdraad.

Reglement?

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur