Jeugdraad

De jeugdraad is een verplicht adviesorgaan van een lokaal bestuur, dus ook in de gemeente Mol. De jeugdraad als adviesorgaan is opgericht om de betrokkenheid en inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij het beleid.

Het ultieme doel is dat elke jongere of jongerengroep die inspraak wil hebben in het gemeentelijk jeugdbeleid, zijn weg vindt naar de jeugdraad!

Contact

Rode kruislaan 20 , 2400 Mol
jeugddienst@gemeentemol.be