Islamitische begraafplaats

Wat?

Op de begraafplaats van het centrum, Kruisven, is een apart begraafperceel ingericht voor moslims. Hier liggen de graven in de richting van Mekka.

Voor wie?

Voor iedereen

Voorwaarden?

Iedereen die voldoet aan onderstaande voorwaarden om in onze gemeente begraven te mogen worden:

  • in onze gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen
  • buiten het grondgebied van onze gemeente overleden zijn, maar in het bevolkings- of vreemdelingenregister van onze gemeente ingeschreven zijn
  • personen van wie de namen in een concessieakte vermeld staan
  • 20 jaar in onze gemeente gewoond hebben
  • minstens de helft van je leven in onze gemeente gewoond hebben
  • wonen binnen de grenzen van een Molse parochie, maar op het grondgebied van een aangrenzende gemeente
  • bij laatste wilsbeschikking de wil geuit hebben om in onze gemeente begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden

Prijs?

Gratis voor de personen die voldoen aan één van voornoemde voorwaarden. Alle andere personen betalen een belasting op begraving van 834,60 euro voor ze op de moslimbegraafplaats begraven worden.

Reglement?

Artikel 17 van het politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

Waar?

Begraafplaats Kruisven

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur