Inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem - aanslagjaren 2023-2025