Naar inhoud
Gemeente Mol

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De gemeente Mol werkt structureel met andere gemeenten en steden samen om specifieke beleidsdoelstellingen te realiseren. De gemeente participeert zo in diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Opdrachthoudende verenigingen

Een opdrachthoudende vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en specifieke beheersoverdracht vanuit de gemeente. Op deze pagina vind je de oprichtingsaktes en statuten.

Dienstverlenende verenigingen

Een dienstverlenende vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid maar zonder beheersoverdracht vanuit de gemeente. Op deze pagina vind je de oprichtingsakte en statuten.

 

Projectvereniging

Deze vereniging richten gemeenten op om een welomschreven project van intergemeentelijk belang te realiseren.

Interlokale verenigingen

Een interlokale vereniging is een intergemeentelijk samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

 

Gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen

Een gemeenschappelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (hier ook genoemd: 'private EVA') is een private rechtspersoon (vereniging, stichting of vennootschap) die door de gemeente belast is met welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Een gemeente kan een private EVA oprichten voor elke welbepaalde beleidsuitvoerende taak van gemeentelijk belang. Dit heeft als voordeel dat de gemeente structureel kan samenwerken met andere partners.

 

Vereniging voor maatschappelijk welzijn

Een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn is een samenwerkingsverband opgericht door één of meerdere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen of met andere rechtspersonen dan rechtspersonen die een winstoogmerk hebben.