Integratietegemoetkoming

Wat?

Een maandelijkse tegemoetkoming die je kan ontvangen als je door je beperking moeilijkheden hebt met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,… Kortom, je handicap heeft een invloed op je zelfredzaamheid. 

Het bedrag van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je gezinssituatie en je gezinsinkomen.

Voor wie?

Onze inwoners tussen 18 en 65 jaar

Voorwaarden?

  • je handicap moet erkend worden door de artsen van de federale overheidsdienst sociale zekerheid
  • je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
  • je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar
  • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk
  • je ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming én scoort minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid

Hoe?

Dien je aanvraag online in

Heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?  De dienst seniorenplus helpt je graag bij de aanvraag.

Hoe verder?

  1. Vul de digitale vragenlijst in. Nadat deze verstuurd is, ontvangt jouw huisarts een elektronische vragenlijst. Binnen de 30 dagen na opstart van de aanvraag moet de huisarts de vragenlijst invullen
  2. Een arts van de FOD sociale zekerheid bekijkt de vragenlijsten en bijkomende verslagen. Het kan zijn dat deze arts je uitnodigt voor een gesprek.
  3. De arts van de FOD sociale zekerheid neemt een beslissing. Als je voldoet aan de medische voorwaarden onderzoekt de FOD sociale zekerheid of je recht hebt op een tegemoetkoming en/of andere sociale of fiscale voordelen.

Waar?

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten