Inname openbaar domein bouw- en verbouwingswerken

Vraag online aan

Wat?

Heb jij bij bouw- of verbouwingswerken een deel van de openbare ruimte nodig om werken uit te voeren? Bijvoorbeeld: je wil een stelling of kraan plaatsen. Doe de aanvraag 10 werkdagen vooraf.

Voorwaarden?

De verkeersdienst beslist op basis van verkeersveiligheid of ze een vergunning aflevert.

Prijs?

Er staat een belasting op een inname van openbaar domein voor langer dan 8 uur. Er is een minimumbelasting van 12,3 euro per aanslag, met 0,33 euro per kalenderdag en per vierkante meter. Als de inname gebeurt op één of meerdere parkeerplaatsen, gelegen in een zone waar de regeling betalend parkeren geldt, dan wordt dit belastingtarief, voor wat betreft dat gedeelte, vermeerderd met: 

  • 17,10 euro per parkeerplaats per kalenderdag voor parkeerplaatsen gelegen in de blauwe zone;
  • 28,40 euro per parkeerplaats per kalenderdag voor parkeerplaatsen gelegen in zone 1 (Graaf De Broquevillestraat, Laar, Lakenmakersstraat, Santo Tomasplein, gedeelte Corbiestraat tussen Rondplein en Baron van Eetveldeplein, Boerenkrijgstraat, Statiestraat, Markt nr. 2 tot en met Markt nr. 20, Boomgaardstraat en verbindingsweg tussen Statiestraat en Corbiestraat, Molenstraat)
  • 17,10 euro per parkeerplaats per kalenderdag voor parkeerplaatsen gelegen in zone 2 (Rondplein, de gemeentelijke parking van het Administratief Centrum 't Getouw, gelegen aan de Molenhoekstraat, parking Sint-Pieter, parking De Markt).

Elk gedeelte van een parkeerplaats dat wordt ingenomen wordt als een volledige parkeerplaats beschouwd

Hoe?

Vraag online aan

Hoe verder?

  1. De verkeersdienst neemt contact op met de aanvrager en bezorgt de vergunningen.
  2. De aanvrager mag pas signalisatie plaatsen als hij een vergunning heeft.
  3. Je ontvangt en betaalt je factuur.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten