Inleefreis leerlingen naar Santo Tomás

Wat?

Sinds 1997 organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het Nicaraguacomité en de middelbare scholen in onze gemeente om de drie jaar een inleefreis naar onze zustergemeente Santo Tomás.

De inleefreis laat jongeren op een zeer directe wijze kennismaken met de leefwereld van jongeren in Nicaragua. Dit doen we door hen twee weken onder te dompelen in de wereld van onze zusterstad Santo Tomás. Het is een unieke kans om je solidariteit met leeftijdgenoten uit het Zuiden in praktijk te brengen.

De inleefreizen worden georganiseerd voor jongeren die in het vijfde middelbaar van een school in onze gemeente zitten. Ze gaan een engagement aan om gedurende minstens drie schooljaren zich in te zetten voor de organisatie van de inleefreis.

Een inleefreis bestaat niet alleen uit de reis zelf. In grote lijnen kan je drie delen onderscheiden:

  • De voorbereiding start in het begin van het schooljaar voor de jongeren die dan in het vierde middelbaar zitten. De voorbereiding loopt tot de inleefreis die doorgaat in de paasvakantie van het jaar dat de jongeren in het vijfde middelbaar zitten.
  • De inleefreis zelf vindt plaats in de paasvakantie. In Nicaragua verblijven de jongeren in gastgezinnen in Santo Tomás en bezoeken ze er verschillende projecten en organisaties zowel in als buiten Santo Tomás. Het verblijf in gastgezinnen zorgt ervoor dat de reis zeer intens is en de jongeren ondergedompeld worden in de Nicaraguaanse werkelijkheid.
  • Na de inleefreis is er nog de naverwerking. Die vindt plaats in het jaar dat de jongeren nog in het vijfde of al in het zesde middelbaar zitten. Ze brengen aan de hand van film, voordracht, … hun verhaal aan hun medeleerlingen in alle scholen in onze gemeente.
  • Deze unieke ervaring laat veel leerlingen niet meer los en daarom engageren zij zich achteraf voor het Nicacomité dat een speciale jongerenwerking heeft, de nicajongeren.

Voor wie?

Voor jongeren die in onze gemeente naar school gaan en op het moment van de start van de voorbereidingen van de inleefreis in het vierde middelbaar zitten. 

Voorwaarden?

Je engageert je om ongeveer drie jaar aan de voorbereidingen, inleefreis zelf en naverwerking mee te werken.

Prijs?

De financiering van de inleefreis gebeurt via subsidies van het gemeentebestuur (ongeveer 1/3 van de totale kostprijs), ongeveer 1/3 van de inleefreis betaal je zelf en de rest (iets meer dan 1/3) wordt via allerlei activiteiten ingezameld. We verwachten dat je aan al deze activiteiten deelneemt om de inleefreis voor iedereen betaalbaar te houden.

Gerelateerde items

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten