Inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat?

Een maandelijkse tegemoetkoming die je kan ontvangen als je

 • niet kan werken omwille van een handicap 
 • wél kan werken maar 1/3 of minder kan verdienen van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Het bedrag van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je gezinssituatie en je gezinsinkomen.

Voor wie?

Onze inwoners van minstens 18 jaar

Voorwaarden?

Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • je handicap moet erkend worden door de artsen van FOD Sociale zekerheid
 • je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden
 • je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt
 • je bent minstens 18 jaar
 • je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk

Hoe?

Dien je aanvraag online in

Lukt dit niet? Maak een afspraak bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of het welzijnsonthaal.

Hoe verder?

 1. Vul de digitale vragenlijst in. Nadat deze verstuurd is, ontvangt jouw huisarts een elektronische vragenlijst. Binnen de 30 dagen na opstart van de aanvraag moet de huisarts de vragenlijst invullen.
 2. Een arts van de FOD sociale zekerheid bekijkt de vragenlijsten en bijkomende verslagen. Het kan zijn dat deze arts je uitnodigt voor een gesprek.
 3. De arts van de FOD sociale zekerheid neemt een beslissing. Als je voldoet aan de medische voorwaarden onderzoekt de FOD sociale zekerheid of je recht hebt op een tegemoetkoming en/of andere sociale of fiscale voordelen.

Waar?

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 13.30 tot 16 uur