Infrastructuurfonds gemeenschapshuizen

Download aanvraagformulier

Wat?

Gemeenschapshuizen – waaronder bijvoorbeeld parochiezalen - die willen investeren in de uitbouw van hun infrastructuur, kunnen rekenen op stevige financiële ondersteuning van het gemeentebestuur.

De subsidie bedraagt 50% van de investering, met een maximum van 100.000 euro.

Voor wie?

De infrastructuursubsidie kan enkel aangevraagd worden door verenigingen die:

 • de exploitatie doen van een gemeenschapshuis op het grondgebied van onze gemeente en
 • een rechtspersoon vormen en
 • zelf instaan voor het onderhoud en
 • geen school zijn en geen commerciële of politieke doeleinden hebben, noch bestemd zijn voor de uitoefening van erediensten.

Voorwaarden?

Het gemeentelijke infrastructuurfonds biedt onze gemeenschapshuizen een nieuw toekomstperspectief en geeft hen de mogelijkheid om de noodzakelijke toekomstgerichte investeringen uit te voeren. Uiteraard gelden er hiervoor een aantal voorwaarden. We vermelden de belangrijkste:

 • Zo gaat het uitsluitend om duurzame en structurele investeringen van minimaal 10.000 euro.
 • Het gemeenschapshuis moet al minimaal 5 jaar bestaan en openstaan voor alle verenigingen uit het gehucht.
 • Daarnaast moet de bestaande infrastructuur minimaal beschikken over een polyvalente zaal, keuken, sanitair en een vergaderruimte.
 • De aanvraag moet ondersteund worden door minimaal vier verenigingen die de infrastructuur op regelmatige basis gebruiken.

De uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe?

Hoe verder?

 • We bekijken het dossier en geven advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie op basis van het advies en het dossier.
 • We houden je op de hoogte over je dossier.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur