Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeenschapshuizen, subsidiereglement infrastructuurfonds

Wat?

Gemeenschapshuizen – waaronder bijvoorbeeld parochiezalen - die willen investeren in de uitbouw van hun infrastructuur, kunnen rekenen op stevige financiële ondersteuning van het gemeentebestuur.

De subsidie bedraagt 50% van de investering, met een maximum van 100.000 euro.

Met dit subsidiereglement erkent het gemeentebestuur het belang van deze gemeenschapshuizen voor het lokale dorpsleven in onze gehuchten.

Mol telt twaalf verschillende gehuchten, wat zeer typerend is voor onze gemeente. Elk gehucht heeft een eigen rijk dorpsleven, waarbij een gemeenschapshuis – vaak een parochiezaal – een centrale rol speelt. Deze gemeenschapshuizen brengen inwoners samen en vormen de thuisbasis voor talrijke verenigingen. Verschillende gemeenschapshuizen beschikken bijvoorbeeld over een multifunctioneel zaaltje dat zowel gebruikt wordt door de lokale theatervereniging als voor een plaatselijk eetfestijn.

Het dagelijks beheer van deze gemeenschapshuizen gebeurt in de meeste gevallen door vrijwilligers. Naast het dagelijkse onderhoud vereist dergelijke infrastructuur op geregelde tijdstippen ook de nodige investeringen, onder andere in duurzaamheid en energie. Dergelijke gevallen verdienen zich door de energiebesparing op termijn dikwijls terug.

We spreken hier evenwel over grote investeringen die in vele gevallen niet of heel moeizaam kunnen gefinancierd worden vanuit een zelf opgebouwde spaarpot of met zware leningen. En daar knelt jammer genoeg vaak het schoentje.

Voor wie?

De infrastructuursubsidie kan enkel aangevraagd worden door verenigingen:

  • die de exploitatie doen van een gemeenschapshuis op het grondgebied van onze gemeente en
  • die een rechtspersoon vormen en
  • die zelf instaan voor het onderhoud en
  • die geen school zijn en geen commerciële of politieke doeleinden hebben, noch bestemd zijn voor de uitoefening van erediensten.

Voorwaarden?

Het gemeentelijke infrastructuurfonds biedt onze gemeenschapshuizen een nieuw toekomstperspectief en geeft hen de mogelijkheid om de noodzakelijke toekomstgerichte investeringen uit te voeren. Uiteraard gelden er hiervoor een aantal voorwaarden. We vermelden de belangrijkste:

  • Zo gaat het uitsluitend om duurzame en structurele investeringen van minimaal 10.000 euro.
  • Het gemeenschapshuis moet al minimaal 5 jaar bestaan en openstaan voor alle verenigingen uit het gehucht.
  • Daarnaast moet de bestaande infrastructuur minimaal beschikken over een polyvalente zaal, keuken, sanitair en een vergaderruimte.
  • De aanvraag moet ondersteund worden door minimaal vier verenigingen die de infrastructuur op regelmatige basis gebruiken.

De uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?

De vereniging bezorgt het aanvraagdossier aan het college van burgemeester en schepenen via financien@gemeentemol.be. In het subsidiereglement vind je welke documenten bij het aanvraagdossier moeten zitten. De aanvraag moet ingediend zijn voor 1 oktober om een subsidie te ontvangen voor het daaropvolgende budgetjaar.

Afhandeling?

Een delegatie van de gemeentelijke administratie bekijkt het dossier en geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen. Daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over de subsidie op basis van het advies en het dossier.