Infrastructuurfonds cultuur- jeugd- en sportsector

Download aanvraagformulier

Wat?

Verenigingen kunnen een infrastructuursubsidie aanvragen voor investeringen aan infrastructuur voor cultuur-, jeugd- of sportwerking.

Verenigingen kunnen beroep doen op twee categorieën van infrastructuursubsidies:

 1. Infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking
 2. Infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

De infrastructuursubsidie bedraagt:

 • Voor infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking: 25% van de kostprijs van de investering met een maximum van 150.000 euro
 • Voor infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen: 75% van de kostprijs van de investering met een maximum van 37.500 euro

Voor wie?

De infrastructuursubsidie kan enkel aangevraagd worden door verenigingen die:

 • aangesloten bij de culturele raad, jeugdraad of sportraad van de gemeente Mol of de rechtspersoon die de onroerende belangen beheert van een vereniging die aangesloten is bij één van deze adviesraden en
 • een rechtspersoon vormen en
 • het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens reeds vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uitvoeren in de gemeente Mol en
 • hoofdgebruiker zijn van de infrastructuur en zelf instaan voor het onderhoud en
 • geen school zijn en geen commerciële of politieke doeleinden hebben, noch bestemd zijn voor de erediensten.

Voorwaarden?

Deze infrastructuursubsidie kan alleen worden verleend onder bepaalde cumulatieve voorwaarden. Deze uitgebreide voorwaarden vind je in het reglement.

Hoe?

Hoe verder?

 • We bekijken het dossier en geven advies aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie op basis van het advies en het dossier.
 • We houden je op de hoogte over je dossier.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur