Industrie – en bedrijventerreinen

Onze gemeente telt drie industrieterreinen e

Wat?

Een industrieterrein is een zone die in het plan van ruimtelijke ordening aangemerkt wordt als geschikt voor grote bedrijven en (zware) industrie. Industriegebieden liggen vaak aan grote verkeersaders om de aan- en afvoer van grondstoffen en producten te vergemakkelijken.

Een bedrijventerreinbedrijvenpark of handelspark is een gebied binnen of buiten de bebouwde kom van een stad of dorp dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven. Dikwijls bevinden zij zich om logistieke redenen langs spoorwegen, waterwegen of autosnelwegen.

Onze gemeente telt 3 industrieterreinen:

  • Berkebossen: Berkenbossenlaan, Voorstraat, Voortbeemden, Colburnlei
  • Gompel
  • Verlipark: Emiel Becquaertlaan

Onze gemeente telt 5 bedrijventerreinen:

  • Vlasmeer
  • Ambachtszone I en II, Tortelstraat, Ambachtsstraat, Sint-Apollonialaan, Postelarenweg
  • Hofstede, Mariëndal
  • Venakker, Venakkerstraat
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten