Individueel bezoldigd personenvervoer

Vraag je vergunning aan via Centaurus2020

Wat?

Wil je een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer uitbaten in onze gemeente? Dan heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig. De vergunning geldt in heel Vlaanderen voor 5 jaar.

Een taxidienst:

 • biedt betaald personenvervoer aan in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen)
 • en de klant of inzittenden bepalen de bestemming

Je hebt een vergunning nodig voor:

 • Straattaxi’s
 • Standplaatstaxi’s
 • Ceremonievervoer
 • Openbaar vervoer (OV) taxi’s

Voorwaarden?

Uitbater

 • Je bent een natuurlijk persoon of rechtspersoon met:
  • een eigen voertuig
  • een voertuig ter beschikking door een contract van aankoop of afbetaling of door een leasingovereenkoms.
 • De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.
 • Je krijgt 1 vergunning met vermelding van het aantal voertuigen.
 • Je spreekt Nederlands. Als je niveau A2 (niveau lager onderwijs) hebt, krijg je 2 jaar de tijd om taalniveau B1 (niveau secundair onderwijs) te halen.

Voertuigen

 • De constructie en uitrusting van de voertuigen zijn geschikt om maximaal 9 personen (bestuurder inbegrepen) te vervoeren.
 • De voertuigen moeten in 2020, 2025 en finaal 2030 voldoen aan de strengere milieunormen. Voor ceremonieel vervoer kan je een uitzondering vragen voor deze uitstootnormen.

Bijkomende voorwaarden per vervoer

Straattaxi (= Je biedt het voertuig aan op de openbare weg)

 • Je bepaalt zelf de tarieven en maakt ze duidelijk kenbaar aan de klant
  • op de gele tarievenkaart als er een taxilicht en -meter gebruikt wordt, of
  • op de website, app,… als je de ritten en de betaling via een mobiele app of andere beveiligde digitale toepassing regelt.
 • Je mag niet binnen 200 meter bij een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein van Zaventem komen, tenzij je passagiers hebt met deze bestemming of je een bestelling hebt voor deze bestemming.

Standplaatstaxi (= het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van de gemeente gebruiken)

Je hebt een extra machtiging voor een standplaatstaxi nodig. Je vraagt deze aan bij de gemeente waar de standplaats ligt. De wijze van afgifte, de voorwaarden en vorm van de machtiging vindt je in het gemeentelijk reglement.

De tarieven moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de klant. Indien de tarieven niet door de gemeente bepaald worden (zie gemeentelijk reglement), leg je zelf de tarieven vast.

 • Een standplaatstaxi is verplicht om een taxilicht en de taximeter te gebruiken.
 • Een standplaatstaxi kan op zijn terugrit ook klanten meenemen met handopsteken, zoals de straattaxi. Hierbij gelden de eigen tarieven volgens de gele tarievenkaart.

Ceremonieel vervoer

 • Je moet een schriftelijke overeenkomst opstellen met de klant.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • De milieunormen zijn niet van toepassing. Het voertuig mag enkel gebruikt worden als ceremoniewagen en niet voor andere diensten.

Openbaar vervoer taxi

Prijs?

De jaarlijkse retributie:

 • 350 euro per vergund voertuig of
 • 250 euro per vergund milieuvriendelijk voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 1 januari 2025 van toepassing is. 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Hoe?

Verzamel documenten en informatie

 • Kopie van je identiteitskaart
 • Uittreksel uit het strafregister van alle zaakvoerders of bestuurders van de exploitant (model 596.1-27), maximaal 3 maanden oud
 • Attest waaruit blijkt dat je in orde bent met de sociale lasten
 • Attest waaruit blijkt dat je in orde bent met de fiscale lasten
 • Bewijsstukken die aantonen dat je over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing-, of bestelbonnen)
 • Bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Als je over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijg je 2 jaar de tijd om niveau B1 te behalen.
 • Per voertuig:
  • Kopie van het verzekeringsbewijs
  • Kopie van de verzekeringspolis
  • Kopie van het bewijs van technische keuring
  • Kopie van het eenvormigheidsattest
  • Kopie van het kentekenbewijs
  • Minstens een van deze documenten
   • Originele documenten van de dienststaat (uit de taxameter voor standplaatstaxi's en uit taxi-app voor straattaxi's) en vervoerbewijs van een testrit
   • Gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd

Vraag je vergunning aan via Centaurus2020

Hoe verder?

 1. Het college van burgemeester en schepenen gaat na of je aanvraag voldoet.
 2. Je krijgt een goedkeuring of afkeuring binnen 45 dagen (tijdens vakantieperiodes binnen 60 dagen).
 3. Na goedkeuring krijg je een vergunning van 5 jaar. Deze vergunning is hernieuwbaar.
 4. Met je vergunning kan je ook een machtiging voor een standplaatstaxi aanvragen.

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten