Huis-aan-huis verspreiding van reclamebladen en daarmee gelijkgestelde producten - aanslagjaren 2023-2025

Datum bekendmaking dinsdag 20 december 2022 Datum besluit maandag 19 december 2022 Datum zitting maandag 19 december 2022