Handtekening wettigen

Wat?

We bevestigen met een stempel dat het jouw handtekening is die op een bepaald document staat.

Voor wie?

Onze inwoners

Prijs?

Gratis

Hoe?

Je komt met het ondertekende document en jouw identiteitskaart naar de onthaal- en informatiebalie ’t Getouw.