Grote sportmanifestaties

Wat?

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks subsidies ter beschikking aan de sportverenigingen voor ondersteuning van grote sportmanifestaties. Sportclubs die in aanmerking komen voor deze subsidies, dienen een aanvraag in bij het gemeentebestuur.

Voor wie?

Alle sportverenigingen die lid zijn van de sportraad en erkend zijn door het gemeentebestuur.

Voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • een internationaal tornooi/wedstrijd met deelnemers uit minstens vier landen
  • ofwel een tornooi met deelnemers uit minstens 4 provincies
  • ofwel een Belgisch kampioenschap met deelnemers uit minstens vijf provincies
  • ofwel een Vlaams kampioenschap met deelnemers uit minstens drie provincies

De verdere voorwaarden vind je in het subsidiereglement.

Hoe?

Hoe verder?

De dienst jeugd en sport bekijkt je aanvraag en vraagt advies op. We laten je weten of je vereniging recht heeft op de subsidie.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Welkom zonder afspraak: 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur