Grof huisvuil

Bel voor een afspraak naar 014 53 53 52

Wat?

Grof vuil is restafval dat door de grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan.

IOK afvalbeheer haalt op aanvraag op vaste dagen tijdens het jaar grof vuil op. Deze dagen vind je op je afvalkalender (oranje dagen).

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

Wat wordt er wel opgehaald?

Alles wat door grootte of aard niet in de grijze huisvuilcontainer kan zoals:

 • tapijt
 • zetel

Wat wordt er niet opgehaald?

 • autobanden
 • snoeihout
 • houtafval en metalen
 • bouw- en sloopafval
 • elektrische en elektronische apparaten
 • treinbilzen
 • roofing
 • pvc

Prijs?

0,28 euro per kilogram en een aanrijkost van 5 euro per ophaalbeurt. Het bedrag wordt afgetrokken van het tegoed van je afvalfactuur.

Hoe?

 1. Je belt ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling naar IOK Afvalbeheer op het nummer 014 53 53 52 met de melding wat je meegeeft.
 2. Je zet het afval op de afgesproken dag (zoals vermeld op de afvalkalender) zo kort mogelijk tegen de straat.
 3. IOK Afvalbeheer haalt het grof huisvuil op en registreert het gewicht. Dit gewicht wordt bepaald met een geijkt weegsysteem op de vrachtwagen.
 4. Het bedrag wordt afgetrokken van het tegoed van je afvalfactuur.

Huidige retributiereglementen