Naar inhoud
Gemeente Mol

Mols Comité Kom op tegen Kanker/LotinCo

Informatie

Mols Comité Kom op tegen Kanker/LotinCo (grote weergave)

Wellicht iedereen kent de tweejaarlijkse campagne Kom op tegen Kanker, ook te volgen op één - TV, die geld inzamelt voor de strijd tegen kanker. Om de twee jaar wordt de campagne Kom op tegen Kanker georganiseerd door Kom op tegen Kanker, een Vlaamse vzw in gans Vlaanderen.

Wellicht kent niet iedereen het Mols comité Kom op tegen Kanker (KotK). Dus even voorstellen.

Sinds 1997 worden in Mol de krachten gebundeld om de campagne Kom op tegen Kanker ook in Mol vaste voet aan de grond te geven. Her en der waren er wat losse initiatieven voor Kom op. Geregeld kwamen clubs en verenigingen om informatie en steun vragen bij het gemeentebestuur. Toen is het idee gegroeid om al die losse acties te coördineren en om nog meer mensen te stimuleren tot medewerking, samenwerking is immers veel efficiënter. Zo is de werkgroep ‘het Mols comité Kom op tegen Kanker’ ontstaan. Deze kleine groep, momenteel 10 Molse vrijwilligers olv schepen van volksgezondheid, kan uiteraard alleen niet veel realiseren. Zij krijgen ondersteuning van het Molse gemeentebestuur en van de Vlaamse Liga tegen Kanker.  De campagne lukt echter enkel door de vele Molse helpers (individuelen, verenigingen, clubs, scholen, handelszaken, adviesraden, diverse organisaties).

Eigen en aangepaste activiteiten, zowel informatieve als educatieve en winstgevende initiatieven, zowel grote als kleine acties, staan om de twee jaar op het programma. Zo was er de voorbije jaren o.a. de ontbijtshow, een lesmarathon, een sponsorfietstocht, een pillichtenloop, een wandelzoektocht, paardenritten, de spaarvarkentjes, het frankskes leggen, een petanquetornooi, een bridgewedstrijd, het concert van Dana Winner in de Rex, concert fanfare, een zang- en gitaaravond, het optreden van Barbara Dex in ’t Getouw, de voorstelling van Het Grote Oor in ’t Getouw, het benefietconcert met de Molse koren in ’t Getouw, de film Hakuna Matata, de kunstveiling, de pensenkermissen, fietstocht senioren, de motorritten, het wandelen Sluis, de bijdrages van de vlottentocht, de tentoonstelling ‘Achter het vijgeblad - over mannen en prostaat’, het preventief borstkankeronderzoek, sportdemonstraties, de verkoop van wafels-plantjes-boompjes…

In 2009 startte het Mols comité KotK ism het inloophuis van Turnhout, op vraag van enkele Mollenaars, met de samenkomst lotgenoten. In ‘Den Uyt’ werden er op 4 donderdagnamiddagen een gezellige info- en babbelnamiddag voor kankerpatiënten en mensen uit hun omgeving, met groot succes georganiseerd.

Sinds begin 2010 is er ook in Mol op vraag van enkele Mollenaars, Rekanto, een bewegingsprogramma voor mensen met én na kanker. Zo is er yoga op maandagnamiddag in Mol (Postelsesteenweg 15).  In sporthal ‘Den Uyt’ is er wekelijks een uurtje omnisport op donderdagnamiddag.

Tal van kleinere acties en diverse bijdragen zullen ook in 2015 de totaalsom van Mol vergroten. Alle financiële steun maakt het Mols comité dus om de twee jaar telkens in november over aan de Vlaamse Kankerliga. Zo heeft Mol de voorbije campagnes steeds maar liefst ongeveer 25.000 euro kunnen doorstorten.

1997: 1.021.619 BEF
1999: 750.000 BEF
2001: 1.058.498 BEF
2003: 42.850 euro
2005: 20.293 euro
2007: 31.000 euro
2009: 30.500 euro
2011: 25.664 euro
2013: 36 666 euro

Sinds 2015 doet onze gemeente ook mee met de actie 'Samen trappen tegen kanker - de 1.000 km voor KotK' tijdens het hemelvaartweekend. In 2015 deden er twee Molse teams van elk acht fietsers mee, in 2016 waren er vier teams met gemeentelijke ondersteuning. En op donderdag 5 mei 2016 was Mol succesvolle middagstad bij de 1.000 km KotK.

Elk team dat wil deelnemen aan de 1.000 km KotK moet 5.000 euro inzamelen ten voordele van wetenschappelijk kankeronderzoek.

Zo was er dus een startbedrag van 10.000 euro in 2015 en 20.000 euro in 2016. Hiervoor werden er extra initiatieven georganiseerd zoals soepverkoop, wandelen, café, wafelverkoop, ...

Bijgevolg was de bijdrage van Mol aan de campagne in 2015 maar liefst 52.830 euro.

In 2017 doet onze gemeente met vier en mogelijks zes Molse ploegen mee aan de 1.000 km voor KotK.

Succesvolle en weerkerende activiteiten zijn:

  • Avondmarkt Ginderbroek op vrijdag na pinksterweekend: standje met hapje en drankje
  • Plantjesweekend derde weekend van september
  • Zondag in 't voorjaar: 2-jaarlijks ontbijt, Rozenberg
  • Zondag in oktober: 2-jaarlijkse handibeurs, TISP

Het Molse bedrag is een bijdrage aan het totale bedrag in Vlaanderen dat we steeds op het slotmoment Kom op tegen Kanker één kunnen vernemen. In 2015 werd de 23.600.000 euro overschreden… afwachten voor het bedrag van 2017 dus. Met deze opbrengst worden verschillende projecten gefinancierd: palliatieve zorg, kinderen en kanker, zelfhulpgroepen, wetenschappelijk onderzoek, psychosociale steun aan patiënten, lotgenotengroepen, preventie en informatie. Elke Molse bijdrage is dus een heuse ondersteuning!

Mols comité Kom op tegen Kanker - ‘Den Uyt’ - Rode Kruislaan 20 - 2400 Mol - tel. 014 33 05 03- tegenkanker@gemeentemol.be
i.s.m. gemeentebestuur Mol, Vlaamse Liga tegen Kanker, tal van verenigingen - scholen - handelszaken - organisaties - individuelen
identificatienummer 110 - 033 - 731 - bankrekeningnummer BE25 8334 8112 1882

Kom op tegen Kanker: www.tegenkanker.be
Stichting tegen kanker:  www.kanker.be

Sinds september 2012 is er ook het team met de werking LotinCo in Mol:

LotinCo = lotgenoten in contact tegen kanker

Het doel van LotinCo is aan (ex)kankerpatiënten en hun naaste omgeving de mogelijkheid te bieden om met lotgenoten te praten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast worden er diverse groepsactiviteiten georganiseerd, bijvoorbeeld voordrachten, waar praktische info gegeven wordt over hoe omgaan met kanker en de gevolgen ervan.  Er worden sportsessies en meditatie aangeboden met als doel de mentale en fysieke conditie te verbeteren. 

LotinCo wil een kankeroverschrijdende lotgenotengroep zijn voor mensen uit Mol en omliggende gemeenten.

LotinCo krijgt ondersteuning van de organisatie Kom op tegen Kanker en van het Molse gemeentebestuur.  Er is ook de samenwerking met het Heilig Hartziekenhuis Mol.

Succesvolle en weerkerende activiteiten zijn:

  • Donderdags: Rekanto-omnisport, 15 - 16 uur, ‘Den Uyt’ info 014 33 05 03
  • Maandags: Rekanto-yoga, 14 – 15.15 uur, Rauw info 014 81 66 77
  • Voordrachten op bepaalde dinsdagnamiddagen, info 014 33 05 03
  • Crea op bepaalde woensdagnamiddagen, info 014 33 05 03

Naast groepsactiviteiten ter info en/of ontspanning, worden er op aanvraag ook individuele bezoekjes gebracht. Steeds is het doel: info bieden, een luisterend oor zijn, lotgenoten met elkaar in contact brengen om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen, ondersteuning bieden waar mogelijk.

LotinCo, Rode Kruislaan 20, 2400 Mol, 014 33 05 03, tegenkanker@gemeentemol.be
Ism Kom op tegen Kanker en gemeentebestuur Mol en Heilig Hartziekenhuis Mol

Adres

Rode Kruislaan 20
2400 Mol

Download