Gewestplan

Wat?

Elk stuk grond heeft in het gewestplan een bestemming:

  • woongebieden
  • agrarische gebieden
  • bosgebieden
  • industriegebieden
  • natuurgebieden

De bestemming bepaalt wat op een bepaald perceel al dan niet vergund mag worden.

Hoe?

Bekijk online het gewestplan

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten