Gemeentelijke eigendommen

Wat?

Het gemeentebestuur stelt een aantal gebouwen en gronden ter beschikking aan particulieren en verenigingen onder de vorm van gebruiksrecht, huurrecht of erfpacht.  Meestal zijn dit sportclubs en sportterreinen.

Het gemeentebestuur verkoopt ook restgronden of andere onroerende eigendommen.

Wil je onroerende goederen schenken aan het gemeentebestuur? Dan kan je bij de dienst patrimonium terecht.

Hoe?

Je neemt contact op met openbare werken.

Hoe verder?

We bekijken je vraag eerst intern en koppelen terug over de volgende te nemen stappen.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten