Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro)

Wat?

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening of Gecoro is een verplichte adviesraad. Leden van de Gecoro denken samen na én adviseren over de grotere planologische beleidsuitdagingen en –vragen van onze gemeente:

  • Waar zijn in de toekomst appartementen mogelijk?
  • Hoeveel private parkeerplaatsen moeten bij bouwprojecten voorzien worden?
  • Welke groenzones moeten gevrijwaard blijven?

De Gecoro is samengesteld uit een combinatie van deskundigen en geïnteresseerden vanuit een specifieke sector en focust zich op de grotere beleidslijnen.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten