Gebruiksreglement op de inname van openbaar domein door terrassen buiten de reguliere terraslijnen