Fiscaal attest grabbelpasactiviteiten

Wat?

Inschrijvingsgelden voor opvangactiviteiten in de sport- en jeugdsector kan je fiscaal inbrengen voor kinderen tot 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap).

Je kan deze uitgaven aftrekken van je belastingen.

De organisatie die activiteiten inricht voor kinderen moet officieel erkend worden door een lokale overheid. Dit is een voorwaarde om als ouder een attest te krijgen.

Voor wie?

Deelnemers opvangactiviteiten in de sport- en jeugdsector (tot 14 jaar of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap)

  • Grabbelpas
  • Speelpleinwerking
  • Sportkampen verenigingen (lidgelden komen niet in aanmerking)
  • Jeugdkampen verenigingen (lidgelden komen niet in aanmerking)

Hoe?

We mailen je tegen uiterlijk eind april het fiscaal attest van het jaar ervoor. Dit fiscaal attest voeg je bij je belastingbrief.

Meer info?

Controle van de belastingen: 02 576 24 90

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur